รูปบ้านพัก

.

รับน้องโต๊ะเสือสี่แยก ปี’54 นี้ จัดที่บ้านริมทรายจังหวัดระยอง ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2554